Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 970

PITANJE: Mogunosti i izvori financiranja iz europskih fondova za hrvatske poduzetnike
Odgovor
Iz kataloga
- 85305 - EU politike i fondovi 2014-2020 / Marija Tufeki i eljko Tufeki. -
- 79205 - Potpore i javni natjeaji iz EU fondova / Martina Beli. -
- 59858 - Vodi kroz fondove Europske unije : pristup najveem europskom donatoru / [autori Rose Omondi...[et al.] ; prijevod Zorica Benci]. -
- 74410 - EU fondovi : poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj : [vodi kroz europske fondove] / Martina Beli, Dalibor Georgievski. -
- 48881 - Menadment u malom poduzetnitvu / uro Horvat, Marinko Kovai. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CEsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F75515&ei=EfRcVPD5OtLlaNOogTA&usg=AFQjCNF6Pg140P8e_tIv2YmkOSzmMBZzug&bvm=bv.79184187,d.d2s
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag