Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 1605

PITANJE: Uloga Oruanih snaga u zatiti od poplava
Odgovor
Iz kataloga
- 91480 - Voda : vjena tajna prirode / Marija Berakovi. -
- 69004 - Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka / Ognjen Bonacci. -
- 55233 - Hrvatske vode i sigurnost / Filip Kovaevi. -
- 93821 - Drutvena uloga i identitet oruanih snaga RH : analiza diskursa o OS RH 1991.-2008. / Petra Rodik. -
- 68821 - Financiranje obrane / Igor Karnju. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag