Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 2089

PITANJE: Boje
Odgovor
Iz kataloga
- 36302 - Svjetlost i vid / Conrad G. Mueller, Mae Rudolph i redakcija Time-Life knjiga ; prev. Anelko Krkovi i Milivoj Krkovi. -
- 33874 - O boji : na filmu i srodnim medijima / Nikola Tanhofer ; dopunio i priredio Silvestar Kolbas. -
- 8789 - Poela fizike : uvod u teorijsku fiziku / Ivan Supek, Miroslav Furi ; [crtee izradio Milivoj Mervar]. -
- 22194 - Osnove fizike / Mladen Pai. -
- 58491 - Valovi i optika : udbenik fizike za studente Fakulteta elektrotehnike i raunarstva / Vinja Hen-Bartoli, Petar Kulii ; [crtee izradio Nikola Bartulovi]. -
- 61829 - Kvarkovi : pratvar naega svijeta / Harald Fritzsch ; predgovor Herwig Schopper ; preveli s njemakog Neven Bili i Branko Guberina ; [crtee izradio Damir vob]. -
- 22338 - Talasna optika / Aleksandar B. Milojevi. -

Natrag