Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 2118

PITANJE: Radioaktivnost
Odgovor
Iz kataloga
- 36281 - Udbenik fizike kemije / Samuel Glasstone ; prev. Milenko Sui i Ana Savi. -
- 88487 - Vjebe iz fizike i biofizike / Nadica Maltar Strmeki, Dijana ili, Ana Pavi Grego. -
- 41903 - Glosar nuklearnih termina / [autori Vladimir Lokner, Ivica Levanat]. -
- 39006 - Osnove energetike / Draga Krpan-Lisica. -
- 36281 - Udbenik fizike kemije / Samuel Glasstone ; prev. Milenko Sui i Ana Savi. -
- 22221 - Ionizirajue zraenje i ovjek / Zvonimir Jakobovi. -
- 59459 - Ionizirajue zraenje : najnovije spoznaje i tehnoloke primjene / Ante Kutle, Vladivoj Valkovi. -
- -
- -

Natrag