Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 580

PITANJE: Rezonancija kao pojam u fizici
Odgovor
Iz kataloga
- 70939 - Prirunik iz fizike / B[oris] M[ihajlovi] Javorski, A[ndrej] A[ntonovi] Detlaf ; s ruskoga preveo Stjepan Mui. -
- 22161 - Fizika / Branko uri , ivojin ulum. -
- 31015 - Hrvatska enciklopedija / [glavni urednik Dalibor Brozovi]. -
- 31015 - Hrvatska enciklopedija / [glavni urednik Dalibor Brozovi]. -
- 73451 - Leksikon fizike / Vjera Lopac. -

Natrag