Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 786

PITANJE: Titranje atoma u kristalnoj reetki
Odgovor
Iz kataloga
- 22385 - Moderna fizika i struktura materije / Ivan Supek. -
- 3576 - Opa i anorganska kemija / Ivan Filipovi, Stjepan Lipanovi. -

Natrag