Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 811

PITANJE: Povrinska napetost
Odgovor
Iz kataloga
- 8831 - Fizikalna kemija / Ivica Mekjavi. -
- 59979 - Fizikalna kemija 2 : osnovni pojmovi, primjeri i zadaci / Ivica Mekjavi. -
- 36281 - Udbenik fizike kemije / Samuel Glasstone ; prev. Milenko Sui i Ana Savi. -
- -
- -
- -
- -

Natrag