Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti - Pitanje 938

PITANJE: Utjecaj cestovnog prometa na klimatske promjene i mjere zatite
Odgovor
Iz kataloga
- 37319 - Promet i okoli / Jasna Golubi. -
- 74737 - ovjek i okoli / Boo Udovii. -
- 80482 - Trajna uzbuna / James Howard Kunstler ; [s engleskoga preveo Miro Labus]. -
- 85959 - Okoli i odrivi razvoj = Enviroment and sustainable development / Nevenko Herceg ; [prijevod na engleski Diana Gran Kalac, Snjeana ekoranja]. -
- 59461 - Izvjee o stanju okolia u Republici Hrvatskoj / [glavni i odgovorni urednik Ante Kutle]. -
- 68738 - Otrovani modrozeleni planet : prirunik iz ekologije, ekotoksikologije i zatite prirode i okolia / Oskar P. Springer i Daniel Springer. -
- 78207 - Pogon motornih vozila na autoplin : prirunik o ekonominom, sigurnom i ekoloki prihvatljivom alternativnom motornom pogonu na autoplin / F. Mutovi. -
- 54512 - Drvo znanja : enciklopedijski asopis za mlade / [glavni i odgovorni urednik Davor Uskokovi]. - - str. 34.-41.
- 54513 - Ekoloki glasnik : asopis o prirodi /[odgovorni urednik Ante Pelivan]. - - str. 31.-38.
- 54591 - Meridijani : asopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja / [glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar]. - - str. 80.-81.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag