Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 100

PITANJE: Poslovno komuniciranje u Pevec d.o.o. u s teaju s naglaskom na Internet
Odgovor
Iz kataloga
- 6153 - Poslovno komuniciranje & poslovni bonton / Eduard Osredeki. -
- 56789 - Poslovne komunikacije : kulturoloki i strateki pristup / Michael J. Rouse, Sandra Rouse ; [prijevod s engleskog Maa Crnjakovi]. -
- 90 - Poslovna komunikologija / Mario Plenkovi. -
- 67188 - Poslovna komunikacija / Renata Fox. -
- 44579 - Tradicionalne i digitalne poslovne komunikacije / Antun Kliment. -
- 64338 - Opa i poslovna komunikacija : prirunik i savjetnik za uspjenu komunikaciju / tefanija Vodopija. -
- 57736 - Integrirana marketinka komunikacija : oglaavanje, unapreenje prodaje, internet, odnosi s javnou, publicitet, osobna prodaja / Tanja Kesi
- 11781 - Marketinka komunikacija / Tanja Kesi. -

Natrag