Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1003

PITANJE: Kvaliteta usluge starijih osoba - gerijatrija
Odgovor
Iz kataloga
- 67385 - Gerijatrija : medicina starije dobi / Zijad Durakovi i suradnici. -
- 79045 - Farmakoterapija u gerijatriji / Zijad Durakovi i suradnici. -
- 79566 - Sestrinske procedure / [suradnici Marguerite S. Ambrose... et al. ; prevodioci Gordana Babi... et al.]. -
- 44594 - Vrsnoa medicinske skrbi : osnovni pojmovi i primjena u praksi / Reuben Eldar. -
- 86020 - Osnove palijativne medicine : ars medica prema kulturi zdravlja i ovjenosti : poslijediplomski teaj stalnog medicinskog usavravanja / urednici Veljko orevi, Marijana Bra, Lovorka Brajkovi. -
- 24046 - Zdrava i sretna starost / Rua Martinevi-Ljumanovi. -

Natrag