Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1006

PITANJE: pediter i ugovaranje prijevoza cestovnim prijevoznim sredstvima
Odgovor
Iz kataloga
- 6757 - Elementi sigurnosti cestovnog prometa / Franko Rotim. -
- 39403 - Transportno i peditersko poslovanje / Ivo Andrijani...fet al.]. -
- 72275 - Primarne prometne tarife / Ratko Zelenika. -
- 61146 - Multimodalni prometni sustavi / Ratko Zelenika. -
- 60022 - Temelji logistike pedicije / Ratko Zelenika. -
- 39544 - Meunarodna pedicija : osnovni i specijalni poslovi, pediterovo pravo, Incoterms 90, R.A.F.T.D. / Ratko Zelenika. -
- 80037 - Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu 2011 : prirunik za vozae vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu / [pripremili Indira Aurer Jezeri... et al. ; urednica Gordana Baraba]. -
- 6769 - Tehnologija cestovnog prometa / Ivan upanovi. -

Natrag