Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1018

PITANJE: Punkcije
Odgovor
Iz kataloga
- 58864 - Abc kirurke svakodnevice / Janko Hanevi i suradnici. -
- 78180 - Zdravstvena njega 3 : zdravstvena njega neurolokih i infektivnih bolesnika, te starijih osoba / Ljiljana Broz... [et al.]. -
- 88412 - Prirunik za osnovne medicinske postupke u sestrinstvu / Milka Rogi. -
- 35713 - 4 : Epih - Hipop. -
- 35676 - 3 : Glj - Kom. -
- 55257 - Povijesni razvoj slube za djeje bolesti / Jadranka Lui Perani. -

Natrag