Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1030

PITANJE: Predatori kao sredstva za zatitu bilja
Odgovor
Iz kataloga
- 39394 - Ekoloki prihvatljiva zatita biljaka od tetnika / Jasminka Igrc Bari, Milan Maceljski. -
- 8086 - Ekoloka poljoprivreda : poljoprivreda sutranjice / Darko Znaor. -
- 44159 - Poljoprivredna entomologija / Milan Maceljski ; (dio Aphidina i neke druge dijelove napisala Jasminka Igrc Bari). -
- 21595 - Zatita bilja : prirunik za organizaciju i provedbu zatite poljoprivrednog bilja od bolesti, tetnika i korova / Milan Maceljski. -
- 21540 - umarska entomologija / Svetislav ivojinovi. -
- 35663 - 2 : Krm - Proi. -

Natrag