Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1037

PITANJE: Bolonjski proces i studij sestrinstva
Odgovor
Iz kataloga
- 74726 - Jesu li dravna sveuilita glupa? / Vladimir Buratovi. -
- 58487 - Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju : interni projekt / voditelj projekta Toni Lazibat. -
- 84547 - Znanje (ni)je roba : empirijska analiza jednog studentskog prosvjeda / Benjamin ulig ... [et al.]. Stavovi studenata prosvjednika o Bolonjskom procesu i njegovoj provedbi / Anja Zojeska. -
- 36330 - Povijest medicine i sestrinstva s osnovama medicinske etike / Katarina Demarin. -
- 84529 - Etika u sestrinstvu / Sonja Kalauz. -
- 78890 - Sestrinska profesija u svjetlu bioetikog pluriperspektivizma / Sonja Kalauz. -
- 74378 - Kvaliteta radnoga mjesta = kvaliteta njege pacijenta : okruenja pozitivne prakse : (materijali za informiranje i aktivnost) / Andrea Baumann za Meunarodno vijee medicinskih sestara ; [prijevod Helena Purgari]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag