Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1048

PITANJE: Teorija igara i izrada aplikacije u Gambitu
Odgovor
Iz kataloga
- 79305 - Teorija igara : praktina primjena u poslovanju / Robert Kopal, Darija Korkut. -
- 64067 - Teorija igara u meunarodnim odnosima / Luka Brki. -
- 39891 - Operacijska istraivanja / Draen Barkovi. -
- 23186 - Organizacijska teorija / Fikreta Bahtijarevi-iber...[et al.] ; redaktor Slavko Kapusti. -
- 47482 - Uvod u matematiko programiranje 1 / Luka Nerali. -
- 33227 - Konkurentska spsobnost poduzea / urednik Darko Tipuri. -
- 42660 - Leksikon menedmenta / urednici Fikreta Bahtijarevi-iber, Pere Sikavica. -
- -
- -
- -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/28374
- http://hrcak.srce.hr/23676

Natrag