Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1058

PITANJE: Oblikovanje lijekova
Odgovor
Iz kataloga
- 43880 - Pomone tvari u lijekovima / urednica Melita alkovi-Petrii. -
- 64009 - Osnove klinike farmakologije / Igor Franceti, Dinko Vitezi i suradnici. -
- 47368 - Klinika farmakologija : udbenik za 3. i 4. razred srednje medicinske kole / Roko ivkovi. -
- 2500 - Osnove oblikovanja lijekova / Romana Senjkovi. -
- 38838 - Farmaceutika / Ivan Jalenjek, Vesna Jalenjak, Jelena Filipovi-Gri. -
- 84528 - Medicinska kemija protutumorskih lijekova / Mladen Mintas. -
- 60499 - Lijekovi u prostoru : farmakofori i receptori / Nenad Raos, Silvana Rai-Mali, Mladen Mintas ; [ilustracije Zoran tefani]. -
- 9768 - Kemijski elementi : leksikonski prirunik / Ljiljana Kovaevi [tekst, I. dio], Ivan ugaj [ureivanje tablica, II. dio]. -
- 78970 - Opa i anorganska kemija / Ivan Filipovi, Stjepan Lipanovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.jelena-suran.com/vjezbe/01%20Uvod%20u%20oblike%20lijekova.pdf
- http://hrcak.srce.hr/16763

Natrag