Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1073

PITANJE: Zdravstvena njega bolesnika s hemofilijom
Odgovor
Iz kataloga
- 68371 - Hematologija / Boris Labar, Erik Hauptmann i suradnici. -
- 39639 - Molekularna biologija u medicini / Timothy M. Cox, John Sinclair ; urednici hrvatskog izdanja Stipan Jonji...[et al.]. -
- 12417 - Zdravstvena zatita kronino bolesnoga djeteta / Ivo vel, Josip Grguri. -
- 54512 - Drvo znanja : enciklopedijski asopis za mlade / [glavni i odgovorni urednik Davor Uskokovi]. -
- 54512 - Drvo znanja : enciklopedijski asopis za mlade / [glavni i odgovorni urednik Davor Uskokovi]. -
- 109 - Osnove klinike hematologije / Erik Hauptman, Inga repinko ; [crtee izradila eljka Sambolek]. -
- 77332 - Zdravstvena njega odraslih : prirunik za studij sestrinstva / Sanda Frankovi i suradnici. -
- 77407 - Osnove zdravstvene njege : prirunik za studij sestrinstva / Snjeana ukljek. -
- 90200 - Zatvaranje jazova: poboljati dostupnost i pravednost zdravstvene zatite / [prijevod Helena Purgari ; urednica i redaktura Franka Krajnovi].
- S00132 - Sestrinski glasnik : tromjesenik hrvatske udruge medicinskih sestara / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Matijai-Bodalec]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag