Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1086

PITANJE: Strategija razvoja poduzea s fokusom na trinu ekspanziju i ekspanziju novih proizvoda
Odgovor
Iz kataloga
- 77178 - Projektni menadment : upravljanje razvojnim promjenama / Zdravko Zeki. -
- 68095 - Projektni menadment : vrednovanje rada i nagraivanja uinka / Hrvoje Tadin. -
- 69503 - Strateki menadment i poslovna politika / Ivan Mencer. -
- 58472 - Strateki menadment / Marin Buble...[et al.] ; redaktor Marin Buble. -
- 68625 - Strateki menadment : u potrazi za konkurentskom prednou : teorija i sluajevi iz prakse / Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble ; [prevoditeljice Paola Sagani... et al.]. -
- 66616 - Poslovna strategija : prirunik za uinkovito donoenje odluka / Jeremy Kourdi ; prijevod Sanda Tomii. -
- 47687 - Strateg : kako poslovni cilj pretvoriti u uspjeh : suvremeni strateki menadment u svjetskoj praksi / Steve Smith ; [prijevod Nika Alfirevi]. -
- 39299 - Izazovi menadmenta u XXI. stoljeu / Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna ; [preveo Anelko Markulin]. -
- 353 - Strateki management i projekti / Samo Bobek ... [et al.] ; redaktor Anton Hauc. -
- 11766 - Strateki menedment i organizacijska dinamika / Ralph D. Stacey ; [prevoditeljica Martina Dali]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/Strate%C5%A1ke%20opcije.pdf

Natrag