Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1087

PITANJE: Rehabilitacija nakon operacije TEP-a kuka
Odgovor
Iz kataloga
- 84532 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina / urica Babi-Nagli i suradnici. -
- 69591 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina : osnove i lijeenje / Ivo Jaji, Zrinka Jaji i suradnici. -
- 20358 - Aloartroplastika kuka / Dubravko Orli i suradnici. -
- 21975 - Endoproteza zgloba kuka / Ruszowski-Orli-Mufti. -
- 8867 - Ortopedija / Ivo Ruszkowski i suradnici. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag