Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1117

PITANJE: Sustav obrazovanja kao temelj odrivog razvoja
Odgovor
Iz kataloga
- 88625 - Djeca - odgoj i obrazovanje - odrivi razvoj : u potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za odrivi razvoj / Vinka Uzelac, Jurka Lepinik-Vodopivec, Dunja Ani. -
- 81663 - Odrivi razvoj i izvanuionika nastava u zaviaju / Dragica Husanovi-Pejnovi. -
- 54568 - Revija za sociologiju : asopis Sociolokog drutva Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Mladen Lasi]. - - str. 29.-49.
- S00128 - kolski vjesnik : asopis za pedagoka i kolska pitanja / [glavni i odgovorni urednik ime Pili]. - - str. 325.-341.
- 78654 - Kontroling izmeu profita i odrivog razvoja / Nidara Osmagani Bedenik... [et al.]. -
- 48843 - Ravnotea ili razaranje : eko-socijalno-trino gospodarstvo kao klju svjetskog odrivog razvoja / Franz Josef Radermacher ; [s njemakoga preveli Ines Metrovi...et.al.]. -
- 84519 - Odrivo poslovanje : koncepti, upravljanje, komunikacija / Majda Tafra-Vlahovi. -
- 87836 - Kvaliteta, rast i razvoj : zbornik radova = Quality, growth and development : proceedings / 15. meunarodni Simpozij o kvaliteti, Zagreb, 19.-21. oujka 2014. = 15th International Symposium on Quality, Zagreb, Croatia, March 19th -21st, 2014 ; urednik Miroslav Drljaa. -
- 84107 - Obrazovanje i razvoj : kako obrazovanje razvija ljude i mijenja drutvo, a kako drutvo djeluje na obrazovanje / Nikola Pastuovi. -
- 83389 - Vodi za razumijevanje obrazovanja / [Sandra Bebek i Guste Santini]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag