Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1126

PITANJE: Osnovni logiki sklopovi
Odgovor
Iz kataloga
- 77560 - Informatika : kompjutori i primjena - kompjutorski sustavi - strojna osnova kompjutorskih sustava - programska osnova kompjutorskih sustava - komunikacijsko-mrena osnova kompjutorskih sustava - organizacijski, ergonomski i ljudski resursi kompjutorskih sustava - aplikacija kompjutorskih sustava... / Vitomir Grbavac. -
- 59619 - Digitalni sustavi / Uro Peruko, Vlado Glavini ; [crtee izradio Dubravko Duvani]. -
- 63292 - Digitalna elektronika i digitalna logika : zbirka rijeenih zadataka / Marko upi. -
- 59618 - Digitalna elektronika : logiko i elektriko projektiranje / Uro Peruko ; [crtee izradio Milovan Kavek]. -
- 48205 - Digitalna elektronika / Stanko Paunovi. -
- 23660 - Osnove digitalnih raunala / Gabro Smiljani. -

Natrag