Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1139

PITANJE: Komunikacija zdravstvenog osoblja s pacijentima u prijeoperativnoj pripremi
Odgovor
Iz kataloga
- 9493 - Umijee razgovora / Pavao Braja. -
- 80785 - Komunikacija u medicini : ovjek je ovjeku lijek / urednici Veljko orevi, Marijana Bra. -
- 84538 - Kako rei neeljenu vijest : komunikacija zdravstvenih djelatnika i ostalih strunjaka s roditeljima teko bolesne djece i djece s razvojnim rizicima i tekoama u razvoju / (urednici) Marina Grubi ... [et al.]. -
- 84539 - Susret drugaije vrste [DVD] [dokumentarni film]. -
- 88464 - Obiteljska medicina : sveuilini udbenik / Milica Kati, Igor vab i suradnici. -
- 87754 - Zdravstvena njega u zatiti mentalnog zdravlja : udbenik za srednje medicinske i zdravstvene kole / Suzana Ribari i Aleksandra Vidoa. -
- 77328 - Rehabilitacija u psihijatriji : psihobiosocijalni pristup / Slaana trkalj-Ivezi i suradnici. -
- 80209 - Psiholoka medicina / Rudolf Gregurek. -
- 77747 - Komunikacijske vjetine u zdravstvu / uredili Damir Luanin i Jasminka Despot Luanin. -
- 80785 - Komunikacija u medicini : ovjek je ovjeku lijek / urednici Veljko orevi, Marijana Bra. -
- 58707 - Hospicij i palijativna skrb / Anica Jui i suradnici. -
asopisi
- S00132 - Sestrinski glasnik : tromjesenik hrvatske udruge medicinskih sestara / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Matijai-Bodalec]. -
- S00132 - Sestrinski glasnik : tromjesenik hrvatske udruge medicinskih sestara / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Matijai-Bodalec]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag