Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1147

PITANJE: Distribucija proizvoda specifinih karakteristika
Odgovor
Iz kataloga
- 39888 - Distribucijski sustav trgovinskoga poduzea : distribucija-logistika-informatika / Zdenko Segetlija, Maja Lamza-Maroni.
- 60022 - Temelji logistike pedicije / Ratko Zelenika. -
- 9377 - Prodaja / Stjepan Bratko, Vladimir Henich, Roman Obraz. -
- 12366 - Trgovako poslovanje 2 : udbenik za srednje trgovake kole / Vesna Bri-Stipevi, Nevenka Hrukar. -
- 43873 - Uvod u poslovnu logistiku / Zdenko Segetlija. -
- 56122 - Uspjena prodavaonica : kako biti uspjean u prodaji i voenju prodajnog mjesta / Zvonimir Pavlek. -
- 62636 - Osnove marketinga / Philip Kotler ... [et al.] ; [prevoditelji Maja Martinovi ... et al.]. -
- 82148 - Upravljanje lancima dobave / Jasna Prester. -
- 59879 - Uvod u ekonomiku poduzea / imun Babi. -
- -

Natrag