Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1507

PITANJE: Upravljanje ljudskim potencijalima u jedinicama lokalne i podrune samouprave s obzirom na platni sustav
Odgovor
Iz kataloga
- 32011 - Slubeniko pravo / Ivo Borkovi. -
- 71704 - 1 : Zbirka propisa : zakoni, uredbe, pravilnici i odluke s komentarima i poveznicama : pojmovna kazala. -
- 55699 - Ljudska strana upravljanja ljudima / Saa Petar, Ivana Vrhovski. -
- 67304 - Tamna strana upravljanja ljudima / Saa Petar. -
- 69446 - Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi / Gordana Mareti. -
- 61601 - Menadment ljudskih potencijala : postizanje konkurentske prednosti / Raymond A. Noe ... [et al.] ; [prevoditeljica Milka Bubi]. -
- 84482 - Izabrane teme iz kompenzacijskog menadmenta / Lovorka Galeti. -
- 91716 - Kompenzacijski menadment : upravljanje nagraivanjem u poduzeima / Lovorka Galeti. -
- 58853 - Plae i modeli nagraivanja / George T. Milkovisc i Jerry M. Newman u suradnji s Carolyn Milkovich ; prijevod Sanja Bingula ; struna redakcija Lovorka Galeti. -
- 92727 - Financiranje jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave / Nevenka Brki, Stjepan Jusup, Mladenka Karai. -
- 79173 - Financijsko izvjetavanje jedinica lokalne samouprave : diplomski rad / Valentina eki. -
- 84418 - Decentralizacija / Josip Kregar ... [et al.]. -

Natrag