Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1512

PITANJE: Poremeaji prehrane
Odgovor
Iz kataloga
- 47188 - Razvoj poremeaja hranjenja / Neala Ambrosi-Randi. -
- 33843 - Tajni jezik prehrambenih poremeaja : novi revolucionarni pristup razumijevanju i lijeenju anoreksije i bulimije / Peggy Claude-Pierre ; . -
- 59232 - Psihologija adolescencije / Katica Lackovi-Grgin. -
- 41416 - Anoreksija i bulimija : psihodinamski pogled na uzroke i posljedice bitke protiv tijela u adolescenata / Vesna Vidovi. -
- 72453 - Tajna bulimije : ivot pod maskama / Tatjana koro. -
- 15850 - Samopoimanje mladih / Katica Lackovi-Grgin. -
- 86356 - Poremeaji hranjenja : od razumijevanja do lijeenja / Darko Marinko i suradnici. -

Natrag