Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1535

PITANJE: Ugriz krpelja u BB-i
Odgovor
Iz kataloga
- 67042 - Epidemiologija zaraznih bolesti / Darko Ropac i suradnici. -
- 20295 - Virusne bolesti : spreavanje i lijeenje / Soldo Ivan. -
- 777 - Medicinska virologija / Zvonimir Brudnjak. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/lijecnicki-vjesnik/bolesti-koje-se-prenose-krpeljima-na-podrucju-hrvatske/
- http://hrcak.srce.hr/72558
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140466
- http://www.hzjz.hr/sluzbe/sluzba-za-epidemiologiju/odjel-za-pracenje-zaraznih-bolesti/odsjek-za-zoonoze/?print=print
asopisi
- S00086 - Nove staze: do zdravlja kroz ivot i prirodu : asopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo upanija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Varadinske / [urednica Vlatka Jane Poje]. -
- S00086 - Nove staze: do zdravlja kroz ivot i prirodu : asopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo upanija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Varadinske / [urednica Vlatka Jane Poje]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag