Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1548

PITANJE: Usporedba itljivosti na razliitim medijima
Odgovor
Iz kataloga
- 81059 - Digitalno doba : masovni mediji i digitalna kultura / [urednica Nada Zgrablji Rotar]. -
- 87583 - Novo digitalno doba : nove tehnologije mijenjaju ljude, drave, ali i kako emo ivjeti i poslovati / Eric Schmidt i Jared Cohen ; s engleskog prevela Ivana Brozi. -
- 84057 - Tolle lege : za slobodu itanja / Danko Plevnik. -
- 37861 - Elektronika knjiga / Daniela ivkovi. -
- 88837 - [esnaesti] 16. seminar Arhivi, knjinice, muzeji : mogunosti suradnje u okruenju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Nives Tomaevi i Ivona Despot. -
- 87831 - Tehniko ureivanje u procesu izrade knjige / Igor Zjaki. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16363
- http://hrcak.srce.hr/search/?q=%C4%8Derepinko+o%C4%8Dekivanja+i
- http://hrcak.srce.hr/search/?q=badurina+percepcija

Natrag