Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1549

PITANJE: Artroza koljena
Odgovor
Iz kataloga
- 63991 - Artroza : uzroci, dijagnoza i terapija / Fritz Backhus...[et al.] ; priredio Manfred Krieger ; [prevela Margita urki]. -
- 69591 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina : osnove i lijeenje / Ivo Jaji, Zrinka Jaji i suradnici. -
- 68758 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina : udbenik za studente / Boidar urkovi i suradnici. -
- 47367 - portska medicina / Marko Peina i suradnici. -
- 625 - Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje / Marko Peina ; [crtee i fotografije izradila Nada Boi]. -
- 70960 - Kinantropologija : bioloki aspekti tjelesnog vjebanja / Marjeta Miigoj-Durakovi ; [fotografije Vlatko Vueti... et al. ; suradnici Jan Borms, Zijad Durakovi, Branka Matkovi ; kazalo izradio Maroje Sori]. -
- 86896 - Fizioterapija deformacija lokomotornog sustava : prirunik za medicinske i zdravstvene kole / Anka Kovaevi ; [ilustracije Miroslava Ivanagi, Rajna Hranuelli ; fotografije Zvonko Piljek]. -
- 66983 - Kineziterapija sustava za kretanje / Zdenko Kosinac ; [fotografije izradio Ivan Brean]. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag