Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1577

PITANJE: Elektrokardiogram
Odgovor
Iz kataloga
- 1433 - Elektrokardiogram : za studenata i lijenike / Zijad Durakovi i suradnici. -
- 33228 - Supraventrikulske tahikardije: dijagnostika i lijeenje / [urednik] Dubravko Petra. -
- 91457 - EKG u klinikoj praksi : uvod u elektrokardiografiju : udbenik / Jure Mirat ; [ilustrator Boris Adamek]. -
- 38837 - Biomedicinska elektronika / Ante anti. -
- 35676 - 3 : Glj - Kom. - - str. 318.

Natrag