Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1581

PITANJE: Tenzidi
Odgovor
Iz kataloga
- 31015 - 6 : Kn-Mak / [glavni urednik August Kovaec ; likovni urednik Goran Petercol]. -
- 33550 - Dezinfekcija / Antun Asaj. -
- 32308 - Sterilizacija i dezinfekcija u medicini / Vlatka Boji-Turi. -
- 77407 - Osnove zdravstvene njege : prirunik za studij sestrinstva / Snjeana ukljek. -
- 91887 - Prirunik o prevenciji i kontroli infekcija / Nizam Damani ; uvodnu rije napisao Didier Pittet ; [prevele Zrinka Bonjak, Ana Budimir, Smilja Kaleni]. -
- 74420 - Zdravstvena njega : udbenik za uenike srednjih medicinskih kola / Nada Prli ; [fotografije Nada Prli, Marin ulj]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/142482
- https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos%3A62
- https://repozitorij.fkit.unizg.hr/islandora/object/fkit%3A28
- http://hrcak.srce.hr/142482
- https://books.google.hr/books?hl=hr&lr=&id=X72vecTE8JsC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Cationic+surfactants+:+Analytical+and+Biological+Evaluation&ots=UXpLAKBGDb&sig=MJMJEyqpp5YyCGDt5GpP34edFR8&redir_esc=y#v=onepage&q=Cationic%20surfactants%20%3A%20Analytical%20an
- https://books.google.hr/books?hl=hr&lr=&id=d0xi1huf3QMC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Advances+in+flow+injection+analysis+and+related+techniques&ots=1rFFagDpWK&sig=V29Hi76DSUIpkoVV-l6IUX9fqIU&redir_esc=y#v=onepage&q=Advances%20in%20flow%20injection%20analysis%20a
- http://www.nanoparticles.org/pdf/Salager-E300A.pdf
- http://www.zzjzpgz.hr/nzl/48/deter.htm

Natrag