Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1586

PITANJE: Dokumentacija u akim domovima (pojanjenje pojedinih stavki dokumenata)
Odgovor
Iz kataloga
- 87333 - Prirunik pedagoke dokumentacije : [za uitelje i pedagoge] / Tanja Jakovac ... [et al.] ; [fotografije, ilustracije Igor Malnar]. -
- 35961 - Proraunsko raunovodstvo / Ivana Jakir, Ivana Maleti. -
- 36532 - Ekonomski leksikon / Adolf Dragievi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=204681
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_06_47_913.html
- http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
- http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3530.html
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_78_1648.html
- http://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html
- http://www.hzjz.hr/sanitarne-knjizice/
- http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_85_2020.html
- http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2129.html
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html
- http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_02_14_338.html

Natrag