Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1625

PITANJE: Stigmatizacija ljudi oboljelih od epilepsije
Odgovor
Iz kataloga
- 75798 - Dijagnoza epilepsija : kratko i saeto : kako ete - razumjeti ovu bolest, iskoristiti za sebe najbolju terapiju, i optimalno oblikovati svoj svakodnevni ivot / Guenter Kraemer ; [prijevod Mirjana Krizmani]. -
- 94116 - Neurologija : za visoku kolu za medicinske sestre, fizioterapeute, inenjere radiologije / Silva Butkovi Soldo, Marina Titli. -
- 80210 - Psihopatologija / Draen Begi. -
- 92765 - Neurologija : za strune studije / Mira Buuk i Lidija Tukan-Mohar. -
- 13724 - Prirunik iz neurologije / Vida Demarin i suradnici. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Edikativna%20brosura%20-%20%C5%BDivjeti%20s%20epilepsijom.pdf
- http://www.info-yulae.org.rs/assets/pdf/Zbornik-Epi-Skola-01.pdf
- http://www.psihijatrija.com/psihijatrija/STIGMA.htm
- http://hrcak.srce.hr/124522
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39353
- https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/ufzg%3A73
- http://medlib.mef.hr/1793/
- https://zir.nsk.hr/islandora/object/zvu%3A747
asopisi
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag