Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1633

PITANJE: Prehrana kod tuberkuloze
Odgovor
Iz kataloga
- 23845 - Dijetetika i prehrana za srednje medicinske kole / Tereza Slavi, Ana Brodarec. -
- 88409 - Dijetoterapija i klinika prehrana / Davor timac ... [et al.]. -
- 22018 - Tuberkuloza plua / piro Janovi. -
- 22033 - Pedijatrija : udbenik za kole za medicinske sestre / Tomo Pitamic. -
- 78180 - Zdravstvena njega 3 : zdravstvena njega neurolokih i infektivnih bolesnika, te starijih osoba / Ljiljana Broz... [et al.]. -
- 36709 - Interna medicina : savremena dijagnostika i leenje / Marcus a Krupp ... [et al.] ; [preveli Slobodan Cvetanovi ... et al.]. -
- 94983 - Prirodno lijeenje : najprirodniji nain njegovanja zdravlja i lijeenja u bolesti prirodnim sredstvima hranom, vazduhom, svjetlou, hladnom vodom, zraenjem, kretanjem i zemljom sa slikom naslovnom, sa 33 sl. i 4 crtea u tekstu i s jednom tablom / po uzoru Adolfa Justa napisao Mihailo Solari. -
- 83589 - Najee bolesti plua u obiteljskoj medicini : sveuilini prirunik / Biserka Bergman Markovi i suradnici ; uredniki odbor Biserka Bergman Markovi, Sanja Blaekovi-Milakovi, Milica Kati. -
- 39732 - Klinika tuberkoloza / John Crofton, Norman Horne, Fred Miller ; fpreveli Milica Krsti-Buri ...et al.]. -

Natrag