Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1638

PITANJE: Poslijeoperacijska komplikacija ( infekcije, operativne rane ).
Odgovor
Iz kataloga
- 68660 - Intenzivna medicina / Marko Juki ... [et al.]. -
- 94371 - Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi : prirunik za medicinske sestre u Jedinicama za kvalitetu / Josipa Bian i suradnici. -
- 77407 - Osnove zdravstvene njege : prirunik za studij sestrinstva / Snjeana ukljek. -
- 91887 - Prirunik o prevenciji i kontroli infekcija / Nizam Damani ; uvodnu rije napisao Didier Pittet ; [prevele Zrinka Bonjak, Ana Budimir, Smilja Kaleni]. -
- 58864 - Abc kirurke svakodnevice / Janko Hanevi i suradnici. -
- 68752 - Kirurgija : za vie medicinske kole / Ivan Prpi ; [suradnici Dubravka ani-Matani, Ivan Jelii]. -
- 33229 - Rana / Janko Hanevi ... [et al.]. -
- 88412 - Prirunik za osnovne medicinske postupke u sestrinstvu / Milka Rogi. -
- 83605 - Infektologija / Josip Begovac...[et al.]. -
- 78180 - Zdravstvena njega 3 : zdravstvena njega neurolokih i infektivnih bolesnika, te starijih osoba / Ljiljana Broz... [et al.]. -

Natrag