Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1641

PITANJE: Interkulturna komunikacija: izazov novog doba
Odgovor
Iz kataloga
- 86693 - Komunikacija izmeu kultura / Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel ; [prijevod Tamara Levak-Potrebica]. -
- 70304 - Korporativni razgovori : vodi za provedbu uinkovite i prikladne interne komunikacije / Shel Holtz ; [prijevod HUOJ]. -
- 61727 - Bez predrasuda i stereotipa : interkulturalna komunikacijska kompetencija u drutvenom i politikom kontekstu / priredile Mirjana Benjak, Vesna Pogaj Hadi ; uvod Michael Byram. -
- 84097 - Komunikacijski kompas / Smiljana Leinert Novosel. -
- 56789 - Poslovne komunikacije : kulturoloki i strateki pristup / Michael J. Rouse, Sandra Rouse ; [prijevod s engleskog Maa Crnjakovi]. -
- 55202 - Stvaranje multikulturalne organizacije : kako iskoristiti snagu raznolikosti / Taylor Cox ; [prevela Kristina Kruhak]. -

Natrag