Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1657

PITANJE: Vanost rehabilitacije nakon modanog udara
Odgovor
Iz kataloga
- 94117 - Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija / Silva Soldo-Butkovi. -
- 94116 - Neurologija : za visoku kolu za medicinske sestre, fizioterapeute, inenjere radiologije / Silva Butkovi Soldo, Marina Titli. -
- 81819 - Bolji mozak : najbolja sredstva za poboljanje pamenja i otroumnosti te za spreavanje starenja mozga / David Perlmutter i Carol Colman ; [prijevod Boidar Kemi]. -
- 55722 - Mozak koji traje / priredila Vida Demarin i suradnice. -
- 66982 - Kineziterapija : tretmani poremeaja i bolesti organa i organskih sustava / Zdenko Kosinac ; [fotografije Gari Kosinac]. -
- 90097 - to? Kako? Gdje? Kada? nakon modanog udara : vodi za bolesnika, lanove njegove obitelji ili njegova skrbnika] / Ilija Gajski. -
- 13724 - Prirunik iz neurologije / Vida Demarin i suradnici. -
- 71322 - Modani udar - moj put prema spoznaji : osobna pria jedne neuroznanstvenice / Jill Bolte Taylor ; [prijevod Aleksandra Barlovi]. -
- 68565 - Modani udar : putovi do snage i nove ivotne hrabrosti / Caroline Michael ; [prijevod Silvija Szabo]. -
- 88354 - Modani udar / Vanja Bai Kes, Vida Demarin i suradnici. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/163304
- http://hrcak.srce.hr/95724
- http://hrcak.srce.hr/18863
- http://www.zzjzpgz.hr/nzl/29/mozdani.htm

Natrag