Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1671

PITANJE: Medicinsko sestrinski problemi
Odgovor
Iz kataloga
- 77332 - Zdravstvena njega odraslih : prirunik za studij sestrinstva / Sanda Frankovi i suradnici. -
- 77407 - Osnove zdravstvene njege : prirunik za studij sestrinstva / Snjeana ukljek. -
- 74940 - Proces zdravstvene njege / Gordana Fukar. -
- 77406 - Uvod u sestrinske dijagnoze / [Gordana Fukar]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.kbsd.hr/sites/default/files/SestrinstvoEdukacija/Sestrinske_dijagnoze_2.pdf
- http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2277
- https://ldap.zvu.hr/~snjezana/SESTRINSKO%20MEDICINSKI%20PROBLEMI_datoteke/frame.htm
- http://www.ubn.rs.ba/download/2014/SeminarNuPZNj/SestrinskeDijagnoze.pdf
- https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin%3A31/datastream/PDF/view

Natrag