Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1689

PITANJE: Parenteralna prehrana kod djece
Odgovor
Iz kataloga
- 83657 - Pedijatrija / Duko Mardei i suradnici ; struni urednik Duko Mardei ; [crtee izradili Marija Gagi-akovi, Duko Mardei, Vjekoslav Brei]. -
- 30163 - Pedijatrija za vie medicinske sestre / Miro Jureti, Livio Balarin i suradnici. -
- 39655 - Hitna stanja u djece : odabrana poglavlja / Ljiljana Audy-Kolari i suradnici. -
- 44943 - Mrakovi grada svjetlosti : politike kolumne objavljene u Novom listu od 1992. do 2001. godine / Dalibor Foreti. -
- 43555 - MSD Medicinski prirunik za pacijente = The Merck manual of medical information : home edition / glavni urednik eljko Ivanevi. -
- -
- -
- -
- -

Natrag