Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1690

PITANJE: Upravljanje kvalitetom u hotelskoj industriji
Odgovor
Iz kataloga
- 74618 - Plivati s ISO-om i ostati iv : to je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom ivotu / Olga tajdohar-Paen ; [ilustracije Slaana Domladovac]. -
- 68369 - Temelji menadmenta / Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarevi-iber, Nina Poloki Voki. -
- 39016 - Uvod u upravljanje kvalitetom : (ISO 9000) / Saa Petar. -
- 63285 - Upravljanje hotelskim poslovanjem / David K. Hayes, Jack D. Ninemeier ; [prijevod Josipa Milas-Matutinovi]. -
- 85032 - Izmeu ugostiteljstva i turizma / Vlado Galii. -
- 35393 - Upravljanje kvalitetom / Hrvoje Skoko. -
- 71626 - Upravljanje kvalitetom / Toni Lazibat. -
- 60534 - Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji / Ivanka Avelini Holjevac. -
- 87835 - Kvalitetom protiv recesije : zbornik radova = Quality against recession : proceedings / 14. meunarodni Simpozij o kvaliteti, Rovinj, 21.-22. oujka 2013 = 14th International Symposium on Quality, Rovinj, Croatia, March 21st-22nd, 2013 ; urednik = editor Miroslav Drljaa. -
- 87731 - Integrirani sustavi upravljanja / Tomislav Bakovi, Ines Duevi. -
- 43342 - Dio 3 : Moderna povijest kvalitete. -
- 63286 - Pune postelje : marketing u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu / Ivo Raza ; [prijevod Tanja akula]. -
- -
- -

Natrag