Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1733

PITANJE: Stavovi i navike adolescenata u vezi puenja
Odgovor
Iz kataloga
- 38148 - Puenje : obitelj, kola, ueniki dom / Ivica Stani. -
- 2896 - Ovisnosti : sredstva ovisnosti (psihoaktivna sredstva) : droge, lijekovi, alkohol, duhan, kava : upotreba i zloupotreba : djelovanje i posljedice : spreavanje i odvikavanje / Baria Manenica. -
- 82487 - Ne hvala! vie ne puim / [odabrao i uredio Neven Bori]. -
- 36948 - Zato ne puiti? : prirunik za suzbijanje puenja duhana / Mijo imuni. -
- 89561 - Povezanost nutritivnog statusa trudnica s perinatalnim ishodom / Alen elovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/25129
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=42091
- http://hrcak.srce.hr/172876
- https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef%3A697/datastream/PDF/view
- https://www.hzjz.hr/novosti/svjetsko-istrazivanje-o-uporabi-duhana-u-mladih/
- https://www.hcjz.hr/index.php/hcjz/article/viewFile/1400/1351
- https://hzjz.hr/wp-content/uploads/2013/11/ESPAD_studenti.pdf
asopisi
- S00086 - Nove staze: do zdravlja kroz ivot i prirodu : asopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo upanija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Varadinske / [urednica Vlatka Jane Poje]. -
- S00086 - Nove staze: do zdravlja kroz ivot i prirodu : asopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo upanija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Varadinske / [urednica Vlatka Jane Poje]. -
- S00086 - Nove staze: do zdravlja kroz ivot i prirodu : asopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo upanija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Varadinske / [urednica Vlatka Jane Poje]. -
- S00086 - Nove staze: do zdravlja kroz ivot i prirodu : asopis za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo upanija Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniko-krievake i Varadinske / [urednica Vlatka Jane Poje]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00132 - Sestrinski glasnik : tromjesenik hrvatske udruge medicinskih sestara / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Matijai-Bodalec]. -

Natrag