Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 294

PITANJE: Utvrivanje i oporezivanje financijskih rezultata poduzea
Odgovor
Iz kataloga
- 72831 - Raunovodstvo malih i srednjih poduzea / Katarina ager, Nikolina Smrekar, Ana Olui. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 60715 - Raunovodstvo : financijsko i upravljako raunovodstvo / Robert N. Anthony, James S. Reece ; redaktor prijevoda Drago Jakovevi ; [prevoditelji Eduard Barievi...et al.]. -
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 68096 - Poduzetniko raunovodstvo i financijsko izvjetavanje / Branko Para. -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
- 72885 - Financijsko izvjetavanje u Europskoj uniji / Ana Klikovac. -
- 73914 - Temelji raunovodstva i analitika knjigovodstva / Mladen Habek... [et al.] ; uredila urica Juri. -
- 77179 - Kontroling : upravljanje iz backstagea / Jasmina Oko, Andreja vigir ; [ilustracije Vesna Odobaa]. -
- 78628 - Bilanca u malom prstu / Vlatka Sakar ; [ilustrator Zvonko Lederer]. -
- 78655 - Raunovodstvo trgovakih drutava : prema HSFI i MSFI / Mladen tahan... [et al.]. -
- 66811 - Osnove korporativnih financija / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus ; [prevoditelji urica Ognjenovi ... [et al.]]. -
- 60811 - Meunarodni standardi financijskog izvjeivanja : praktini vodi / Hennie van Greuning ; [prevoditeljica urica Ognjenovi]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=6567
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94791
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=91232
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=15384

Natrag