Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 296

PITANJE: Bilanca i obveze
Odgovor
Iz kataloga
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 78628 - Bilanca u malom prstu / Vlatka Sakar ; [ilustrator Zvonko Lederer]. -
- 915 - Raunovodstvo / autori Eduard Blako...[et al] ; redakcija Jadranka Deeljin. -
- 78656 - Raunovodstvo / Ivana Drai-Lutilsky... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin... [et al.]. -
- 11761 - Sv.2 / Baruch Englard...[et al.]. -
- 33840 - Pregled osnova raunovodstva / Robert N.Anthony ; pripremio David L.Schwarzkopf ; . -
- 60715 - Raunovodstvo : financijsko i upravljako raunovodstvo / Robert N. Anthony, James S. Reece ; redaktor prijevoda Drago Jakovevi ; [prevoditelji Eduard Barievi...et al.]. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 68096 - Poduzetniko raunovodstvo i financijsko izvjetavanje / Branko Para. -
- 68092 - Tehnike financijske analize / Erich A. Helfert. -

Natrag