Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 298

PITANJE: Posebne vrste hotela
Odgovor
Iz kataloga
- 60536 - Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje / Vlado Galii, Slobodan Ivanovi, Marijan Lupi. -
- 66984 - Menedment u sportu i turizmu / Mato Bartoluci i suradnici ; [prijevod Darija Omren]. -
- 71754 - Hrvatski turizam : plavo - bijelo - zeleno / [urednici Sanda orak, Vesna Mikai]. -
Web stranice i Web baze podataka
- bib.irb.hr/datoteka/449490.20091211disertacijakaramarkolektoriranok.doc
- http://dbonacin.com/DOBROMIR/PDFS/HomoSp2006-4.pdf
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=83384
- www.singipedia.com/attachment.php?attachmentid=2671&d=1317110417

Natrag