Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 33

PITANJE: Rimska kuhinja
Odgovor
Iz kataloga
- 68540 - Rimljani / tekstovi Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; ideja Emilie Beaumont ; ilustracije Marie Christine Lemayeur... [et al.] ; povijesni savjetnik Philippe Lamarque ; prijevod Larisa Mravunac ; lektura Zinka Joh. - - str. 65
- 30313 - Rim u razdoblju najvieg uspona carstva / Jerome Carcopino ; [preveli Ana Buljan ... et al.]. - - str.264
- 31101 - Povijest staroga vijeka / sastavio Pavao Pau uz suradnju Bore Ljubobratovia. - - str.200
- 64719 - Povijest rimskih obiaja : sa 112 slika na 43 table, 1 rasklopna karta i 8 ilustracija u tekstu / Herbert Lewandowski ; preveo Ratimir kunca. - - str. 65
- 38529 - Nevesin Andrai / Mladen Vezmarovi. - - str. 159

Natrag