Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 330

PITANJE: Analiza financijskih izvjetaja proizvodnog poduzea
Odgovor
Iz kataloga
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 60045 - Poela ulaganja / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus ; [prevoditelji Blaenka Eror-Mati...[et al.]. -
- 59779 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager, Lajo ager. -
- 33840 - Pregled osnova raunovodstva / Robert N.Anthony ; pripremio David L.Schwarzkopf ; . -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
- 74828 - Financijski menadment u MS Excelu / Milan Vukievi ... [et al.]. -
- 77179 - Kontroling : upravljanje iz backstagea / Jasmina Oko, Andreja vigir ; [ilustracije Vesna Odobaa]. -
- 78656 - Raunovodstvo / Ivana Drai-Lutilsky... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin... [et al.]. -
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 60549 - Profesionalno raunovodstvo : prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima / Vinko Belak. -
- 79062 - Raunovodstvo dugotrajne materijalne imovine : prema HSFI/MSFI i novi raunovodstveni postupci / Vinko Belak. -
- 72444 - Hrvatski raunovodstveni sustav : (slubeni tekstovi za Hrvatsku) : HSFI, MSFI, Stajalita - ZoR, ZoRe, Pravilnik / [glavni urednik Vlado Brkani]. -
- 82098 - Raunovodstvo poslovnih spajanja : prema MSFI i HSFI / Ivica Pervan. -
- 64021 - Raunovodstvo proizvodnje : sukladno zahtjevima MRS-ova (MSFI) i poreznih propisa / autori Vinko Belak... [et al.]. -
- 72552 - Poslovna analiza : [operativno poslovanje, poslovna naela, financiranje, kreditna sposobnost, proizvodnja, snaga zaraivanja, ljudski potencijali] / Janko Tintor. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=112072
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16011
- http://www.rrif.hr/
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag