Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 343

PITANJE: Poduzetniki inkubator kao pokreta razvojnih promjena BB-a
Odgovor
Iz kataloga
- 60816 - Poduzetnitvo u ekonomiji znanja / Marko Kolakovi. -
- 40016 - Management i poduzetnitvo : 1000 programa ulaganja za mala i srednje poduzea / glavni urednik Ivo Vaji. -
- 75479 - Poduzetnitvo 2 : udbenik za 2. razrede srednjih ekonomskih kola / Marijan Cingula, Ondina imek-Vujnovi. -
- 75481 - Poduzetnitvo 4 : udbenik za 4. razrede srednjih ekonomskih kola / Marijan Cingula, Gordana Zoreti, Ondina imek Vujnovi. -
- 78811 - Razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske upanije : 2011.-2013. ; Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske upanije / [glavni i odgovorni urednik Miroslav aija]. -
- 80841 - Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara : 2011.-2015. / [urednici Ante Topalovi... et al. ; fotografije Andrej Rakni]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=41700
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=66970
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126034
- http://poslovni-park.hr/poduzetnicki-inkubator/
- http://inkubator.hr/hr_HR/pocetna/bios-poduzetnicki-inkubator
- http://www.investitor.org/sustav-zupanijskih-poduzetnickih-inkubatora.php

Natrag