Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 349

PITANJE: Infekcije urinarnog trakta kod starijih osoba
Odgovor
Iz kataloga
- 67385 - Gerijatrija : medicina starije dobi / Zijad Durakovi i suradnici. -
- 79045 - Farmakoterapija u gerijatriji / Zijad Durakovi i suradnici. -
- 24046 - Zdrava i sretna starost / Rua Martinevi-Ljumanovi. -
- 79566 - Sestrinske procedure / [suradnici Marguerite S. Ambrose... et al. ; prevodioci Gordana Babi... et al.]. -
- 428 - Urologija : prirunik za medicinare / Mladen Vidovi. -
- 325 - Odabrana poglavlja iz urologije / R[uer] Novak ... [et al.] ; urednik Ruer Novak. -
- 20296 - Specijalna klinika infektologija / Fran Mihaljevi, Josip Falievac, Branko Bezjak, Boris Mravunac ; urednik Josip Falievac. -
- 78180 - Zdravstvena njega 3 : zdravstvena njega neurolokih i infektivnih bolesnika, te starijih osoba / Ljiljana Broz... [et al.]. -
- 21978 - Infekcije u imunodeficijentnih bolesnika / Ivan Soldo, Vitomir Burek. -
- 77402 - Epidemiologija zaraznih bolesti / Darko Ropac, Dinko Puntari i suradnici. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=31068
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=32391
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28303
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90103
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=32370
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=25677
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28289
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=99777

Natrag