Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 360

PITANJE: Raunovodstvo obrtnika
Odgovor
Iz kataloga
- 72831 - Raunovodstvo malih i srednjih poduzea / Katarina ager, Nikolina Smrekar, Ana Olui. -
- 44089 - Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja / Vesna ebetarevi... [et al.] ; uredila urica Juri. -
- 80471 - Raunovodstveni informacijski sustavi / Ivana Mami Saer, Katarina ager. -
- 68096 - Poduzetniko raunovodstvo i financijsko izvjetavanje / Branko Para. -
- 66654 - Poduzetnika ekonomija : kako uiniti prvi korak / uro Horvat, eljko Tintor i suradnici. -
- 66658 - Osnove raunovodstva : raunovodstvo za neraunovoe / Katarina ager ... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=tab&wct=242
- http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=tab&wct=242
- http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=tab&wct=242
- http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=tab&wct=242
- http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=tab&wct=242
- http://www.rrif.hr/wct_index.php?run=tab&wct=242
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=8886
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=8881

Natrag