Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 369

PITANJE: Temeljna raunovodstvena izvjea : bilanca, raun dobiti i gubitka, biljeke uz financijska izvjea
Odgovor
Iz kataloga
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 60715 - Raunovodstvo : financijsko i upravljako raunovodstvo / Robert N. Anthony, James S. Reece ; redaktor prijevoda Drago Jakovevi ; [prevoditelji Eduard Barievi...et al.]. -
- 68096 - Poduzetniko raunovodstvo i financijsko izvjetavanje / Branko Para. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 59779 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager, Lajo ager. -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
- 60811 - Meunarodni standardi financijskog izvjeivanja : praktini vodi / Hennie van Greuning ; [prevoditeljica urica Ognjenovi]. -
- 78628 - Bilanca u malom prstu / Vlatka Sakar ; [ilustrator Zvonko Lederer]. -
- 73914 - Temelji raunovodstva i analitika knjigovodstva / Mladen Habek... [et al.] ; uredila urica Juri. -
- 74828 - Financijski menadment u MS Excelu / Milan Vukievi ... [et al.]. -

Natrag