Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 385

PITANJE: Stilovi upravljanje u sestrinstvu
Odgovor
Iz kataloga
- 55699 - Ljudska strana upravljanja ljudima / Saa Petar, Ivana Vrhovski. -
- 59994 - [Sedamnaest] 17 neosporivih pravila za uspjean timski rad : usvojite ih i ojaajte svoj tim / John C. Maxwell ; [prijevod Sanja Rakovi]. -
- 23186 - Organizacijska teorija / Fikreta Bahtijarevi-iber...[et al.] ; redaktor Slavko Kapusti. -
- 75758 - Organizacijsko ponaanje / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge ; [prevoditelj Emil Herak]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.poslovniforum.hr/management/stil.asp
- http://www.zvu.hr/opatija/2010/zbornik/zbornik.pdf
- http://www.zvu.hr/opatija/2002/zbornik/zbornik.pdf

Natrag